注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

不透明的雾的博客

人生是一次记忆的旅行

 
 
 

日志

 
 
 
 

百家姓  

2009-09-02 20:12:30|  分类: 资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

《百家姓》本来收集411个经增补到504个姓,其中单音姓444个,复姓60个。

赵钱孙李 周吴郑王(zhào)(qián)(sūn)(lǐ)(zhōu)(wú) (zhèng)(wáng)

冯陈褚卫 蒋沈韩杨(féng)(chén)(chǔ)(wèi) (jiǎng)(shěn)(hán)(yáng)

朱秦尤许 何吕施张(zhū)(qín)(yóu)(xǔ)(hé)(lǚ)(shī)(zhāng)

孔曹严华 金魏陶姜(kǒng)(cáo)(yán)(huà)(jīn)(wèi)(táo)(jiāng)

戚谢邹喻 柏水窦章(qī)(xiè)(zōu)(yù)(bǎi)(shuǐ)(dòu)(zhāng)

云苏潘葛 奚范彭郎(yún)(sū)(pān)(gě)(xī)(fàn)(péng)(láng)

鲁韦昌马 苗凤花方(lǔ)(wéi)(chāng)(mǎ)(miáo)(fèng)(huā)(fāng)

俞任袁柳 酆鲍史唐(yú)(rén)(yuán)(liǔ)(fēng)(bào)(shǐ)(táng)

费廉岑薛 雷贺倪汤(fèi)(lián)(cén)(xuē)(léi)(hè)(ní)(tāng)

滕殷罗毕 郝邬安常(téng)(yīn)(luó)(bì)(hǎo)(wū)(ān)(cháng)

乐于时傅 皮卞齐康(yuè)(yú)(shí)(fù) (pí)(biàn)(qí)(kāng)

伍余元卜 顾孟平黄(wǔ)(yú)(yuán)(bǔ)(gù)(mèng)(píng)(huáng)

和穆萧尹 姚邵湛汪(hé)(mù)(xiāo)(yǐn)(yáo)(shào)(zhàn)(wāng)

祁毛禹狄 米贝明臧(qí)(máo)(yǔ)(dí)(mǐ)(bèi)(míng)(zāng)

计伏成戴 谈宋茅庞(jì)(fú)(chéng)(dài)(tán)(sòng)(máo)(páng)

熊纪舒屈 项祝董梁(xióng)(jǐ)(shū)(qū)(xiàng)(zhù)(dǒng)(liáng)

杜阮蓝闵 席季麻强(dù)(ruǎn)(lán)(mǐn)(xí)(jì)(má)(qiáng)

贾路娄危 江童颜郭(jiǎ)(lù)(lóu)(wēi)(jiāng)(tóng)(yán)(guō)

梅盛林刁 钟徐邱骆(méi)(shèng)(lín)(diāo)(zhōng)(xú)(qiū)(luò)

高夏蔡田 樊胡凌霍(gāo)(xià)(cài)(tián)(fán)(hú)(líng)(huò)

虞万支柯 昝管卢莫(yú)(wàn)(zhī)(kē)(zǎn)(guǎn)(lú)(mò)

经房裘缪 干解应宗(jīng)(fáng)(qiú)(miào)(gān)(xiè)(yīng)(zōng)

丁宣贲邓 郁单杭洪(dīng)(xuān)(bēn)(dèng)(yù)(shàn)(háng)(hóng)

包诸左石 崔吉钮龚(bāo)(zhū)(zuǒ)(shí)(cuī)(jí)(niǔ)(gōng)

程嵇邢滑 裴陆荣翁(chéng)(jī)(xíng)(huá)(péi)(lù)(róng)(wēng)

荀羊於惠 甄曲家封(xún)(yáng)(yū)(huì)(zhēn)(qū)(jiā)(fēng)

芮羿储靳 汲邴糜松(ruì)(yì)(chǔ)(jìn)(jí)(bǐng)(mí)(sōng)

井段富巫 乌焦巴弓(jǐng)(duàn)(fù)(wū)(wū)(jiāo)(bā)(gōng)

牧隗山谷 车侯宓蓬(mù)(kuí)(shān)(gǔ)(chē)(hóu)(mì)(péng)

全郗班仰 秋仲伊宫(quán)(xī)(bān)(yǎng)(qiū)(zhòng)(yī)(gōng)

宁仇栾暴 甘钭厉戎(nìng)(qiú)(luán)(bào)(gān)(tǒu)(lì)(róng)

祖武符刘 景詹束龙(zǔ)(wǔ)(fú)(liú)(jǐng)(zhān)(shù)(lóng)

叶幸司韶 郜黎蓟薄(yè)(xìng)(sī)(sháo)(gào)(lí)(jì)(bó)

印宿白怀 蒲邰从鄂(yìn)(sù)(bái)(huái)(pú)(tái)(cóng)(è)

索咸籍赖 卓蔺屠蒙(suǒ)(xián)(jí)(lài)(zhuó)(lìn)(tú)(méng)

池乔阴郁 胥能苍双(chí)(qiáo)(yīn)(yù)(xū)(nài)(cāng)(shuāng)

闻莘党翟 谭贡劳逄(wén)(shēn)(dǎng)(zhái)(tán)(gòng)(láo)(páng)

姬申扶堵 冉宰郦雍(jī)(shēn)(fú)(dǔ)(rǎn)(zǎi)(lì)(yōng)

郤璩桑桂 濮牛寿通(xì)(qú)(sāng)(guì)(pú)(niú)(shòu)(tōng)

边扈燕冀 郏浦尚农(biān)(hù)(yān)(jì)(jiá)(pǔ)(shàng)(nóng)

温别庄晏 柴瞿阎充(wēn)(bié)(zhuāng)(yàn)(chái)(qú)(yán)(chōng)

慕连茹习 宦艾鱼容(mù)(lián)(rú)(xí)(huàn)(ài)(yú)(róng)

向古易慎 戈廖庾终(xiàng)(gǔ)(yì)(shèn)(gē)(liào)(yǔ)(zhōng)

暨居衡步 都耿满弘(jì)(jū)(héng)(bù)(dū)(gěng)(mǎn)(hóng)

匡国文寇 广禄阙东(kuāng)(guó)(wén)(kòu)(guǎng)(lù)(quē)(dōng)

欧殳沃利 蔚越夔隆(ōu)(shū)(wò)(lì)(wèi)(yuè)(kuí)(lóng)

师巩厍聂 晁勾敖融(shī)(gǒng)(shè)(niè)(cháo)(gōu)(áo)(róng)

冷訾辛阚 那简饶空(lěng)(zǐ)(xīn)(kàn)(nā)(jiǎn)(ráo)(kōng)

曾母沙乜 养鞠须丰(zēng)(mǔ)(shā)(niè)(yǎng)(jū)(xū)(fēng)

巢关蒯相 查后荆红(cháo)(guān)(kuǎi)(xiàng)(zhā)(hòu)(jīng)(hóng)

游竺权逯 盖益桓公(yóu)(zhú)(quán)(lù)(gài)(yì)(huán)(gōng)

复姓:

万俟司马 上官欧阳(mò)(qí)(sī)(mǎ) (shàng)(guān)(ōu)(yáng)

夏侯诸葛 闻人东方(xià)(hóu)(zhū)(gě)(wén)(rén)(dōng)(fāng)

赫连皇甫 尉迟公羊(hè)(lián)(huáng)(fǔ)(yù)(chí)(gōng)(yáng)

澹台公冶 宗政濮阳(tán)(tái)(gōng)(yě)(zōng)(zhèng)(pú)(yáng)

淳于单于 太叔申屠(chún)(yú)(chán)(yú)(tài)(shū)(shēn)(tú)

公孙仲孙 轩辕令狐(gōng)(sūn)(zhòng)(sūn)(xuān)(yuán)(líng)(hú)

钟离宇文 长孙慕容(zhōng)(lí)(yǔ)(wén)(zhǎng)(sūn)(mù)(róng)

鲜于闾丘 司徒司空(xiān)(yú)(lǘ)(qiū)(sī)(tú)(sī)(kōng)

第五言福 百家姓终

  评论这张
 
阅读(89)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018